Menu Close

Visagino savivaldybės gyventojus kviečiame į fizinio aktyvumo užsiėmimus

Kviečiame į nemokamus užsiėmimus!
Galimybių pasas ir kaukių dėvėjimas nereikalingas, atstumas tarp dalyvių 2 metrai*.

*Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. V-1255 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bae10360c24611eba2bad9a0748ee64d

Dydžio keitimas
Kontrasto keitimas