Menu Close

Sveikatą stiprinanti mokykla

Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

                                                   

Sveikatą stiprinančios mokyklos vertybės ir principai:

Vertybės:

  • Teisingumas. Visiems lygios teisės į mokslą ir sveikatą.
  • Nuoseklumas ir darnumas. Sisteminė ir ilgalaikė programinė veikla, užtikrinanti darnų ryšį tarp sveikatos, išsilavinimo ir vystymosi.
  • Įtrauktis. Įvairovė suprantama kaip vertybė, kiekvienas mokyklos bendruomenės narys jaučiasi saugus ir gerbiamas.
  • Įgalinimas. Skatinamas kiekvieno įsitraukimas į aktyvią veiklą.
  • Demokratija. Sveikatinimo veikla mokykloje grindžiama demokratijos principais.

Principai:

  • Visaapimantis visos mokyklos bendruomenės sveikatinimo veiklos suvokimas ir požiūris į sveikatą. Kiekvienos klasės sveikatos stiprinimo veikla darniai susijusi su visos mokyklos sveikatinimo strategija, sveikatai palankios mokyklos aplinkos kūrimu, sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymu bei visos mokyklos bendruomenės įsitraukimu į šią veiklą.
  • Dalyvavimas. Visi bendruomenės nariai, dalyvaudami sveikatos stiprinimo veikloje, jaučiasi šeimininkais.
  • Mokyklos privalumas. Sveikatą stiprinanti mokykla sukuria geresnes mokymosi ir mokymo sąlygas, nes sveiki mokiniai geriau mokosi, o sveikas personalas geriau dirba.
  • Įrodymai. Nauja veikla grindžiama jau egzistuojančiais ar pačių atrastais įrodymais ir tyrimais.
  • Mokykla ir bendruomenė. Mokyklai priskiriamas aktyvus bendruomenės vystymuisi įtaką darantis vaidmuo. (4-oji Europos sveikatą stiprinančių mokyklų konferencija „Teisumas, švietimas ir sveikata“, „Odensės teiginiai“, 2013 m. spalio 7–9 d., Odensė (Danija).

SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ SĄRAŠAS (Atnaujinta 2021 m. sausio 28 d.)

Rokiškio rajono savivaldybė
Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“ Laisvės g. 15, Rokiškis Tel. (8 458) 51 093 El.p. rokiskio.nykstukas@gmail.com
Rokiškio lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ Jaunystės g. 14, 42142, Rokiskis Tel. (8 458) 51 221 El. p. pumpurelisrokiskis@gmail.com
Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“ Jaunystės g. 15, Rokiškis Tel. (8 458) 52 229 El. p. varpelis@parok.lt
Visagino savivaldybė
Visagino Draugystės progimnazija Draugystės g. 12, Visaginas Tel. (8 386) 72 947 / 71 729 El. p. grazina.gusakoviene@vdvm.lt
Visagino „Verdenės“ gimnazija Taikos pr. 21, Visaginas Tel. (8 386) 72 969, mob. 8 674 97161 El. p. elvyra@dkd.lt
Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla Energetikų g. 56, Visaginas Tel. (8 386) 73 359 El. p. ziburys@visaginoziburys.lt
Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ Taikos pr. 20, Visaginas Tel. (8 386) 70 719 El. p. raktelis@dkd.lt, alyte.maldziuviene@gmail.com
Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ Sedulinos al. 51, Visaginas Tel. (8 386) 71 484 El. p. amalija@dkd.lt
Kupiškio rajono savivaldybė
Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija Vytauto g. 21, Kupiškis Tel. (8 459) 35 140 El. p. stuoka@gmail.com

 

Kaip tapti sveikatą stiprinančia mokykla rasite čia: 

http://www.smlpc.lt/lt/vaiku_sveikatos_stiprinimas/sveikata_stiprinanti_mokykla/kaip_tapti_sveikata_stiprinancia_mokykla.html

Daugiau informacijos:

http://www.smlpc.lt/index.php?lang=1&sid=111

 

 

Dydžio keitimas
Kontrasto keitimas