Menu Close

Sveikatą stiprinanti mokykla

Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.                                             

Sveikatą stiprinančios mokyklos vertybės ir principai:

Vertybės:

 • Teisingumas. Visiems lygios teisės į mokslą ir sveikatą.
 • Nuoseklumas ir darnumas. Sisteminė ir ilgalaikė programinė veikla, užtikrinanti darnų ryšį tarp sveikatos, išsilavinimo ir vystymosi.
 • Įtrauktis. Įvairovė suprantama kaip vertybė, kiekvienas mokyklos bendruomenės narys jaučiasi saugus ir gerbiamas.
 • Įgalinimas. Skatinamas kiekvieno įsitraukimas į aktyvią veiklą.
 • Demokratija. Sveikatinimo veikla mokykloje grindžiama demokratijos principais.

Principai:

 • Visaapimantis visos mokyklos bendruomenės sveikatinimo veiklos suvokimas ir požiūris į sveikatą. Kiekvienos klasės sveikatos stiprinimo veikla darniai susijusi su visos mokyklos sveikatinimo strategija, sveikatai palankios mokyklos aplinkos kūrimu, sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymu bei visos mokyklos bendruomenės įsitraukimu į šią veiklą.
 • Dalyvavimas. Visi bendruomenės nariai, dalyvaudami sveikatos stiprinimo veikloje, jaučiasi šeimininkais.
 • Mokyklos privalumas. Sveikatą stiprinanti mokykla sukuria geresnes mokymosi ir mokymo sąlygas, nes sveiki mokiniai geriau mokosi, o sveikas personalas geriau dirba.
 • Įrodymai. Nauja veikla grindžiama jau egzistuojančiais ar pačių atrastais įrodymais ir tyrimais.
 • Mokykla ir bendruomenė. Mokyklai priskiriamas aktyvus bendruomenės vystymuisi įtaką darantis vaidmuo. (4-oji Europos sveikatą stiprinančių mokyklų konferencija „Teisumas, švietimas ir sveikata“, „Odensės teiginiai“, 2013 m. spalio 7–9 d., Odensė (Danija).

SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ SĄRAŠAS (Atnaujinta 2021 m. sausio 28 d.)

Rokiškio rajono savivaldybė
Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“ Laisvės g. 15, Rokiškis Tel. (8 458) 51 093 El.p. rokiskio.nykstukas@gmail.com
Rokiškio lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ Jaunystės g. 14, 42142, Rokiskis Tel. (8 458) 51 221 El. p. pumpurelisrokiskis@gmail.com
Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“ Jaunystės g. 15, Rokiškis Tel. (8 458) 52 229 El. p. varpelis@parok.lt
Visagino savivaldybė
Visagino Draugystės progimnazija Draugystės g. 12, Visaginas Tel. (8 386) 72 947 / 71 729 El. p. grazina.gusakoviene@vdvm.lt
Visagino „Verdenės“ gimnazija Taikos pr. 21, Visaginas Tel. (8 386) 72 969, mob. 8 674 97161 El. p. elvyra@dkd.lt
Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla Energetikų g. 56, Visaginas Tel. (8 386) 73 359 El. p. ziburys@visaginoziburys.lt
Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ Taikos pr. 20, Visaginas Tel. (8 386) 70 719 El. p. raktelis@dkd.lt, alyte.maldziuviene@gmail.com
Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ Sedulinos al. 51, Visaginas Tel. (8 386) 71 484 El. p. amalija@dkd.lt

Kaip tapti sveikatą stiprinančia mokykla rasite čia: 

http://www.smlpc.lt/lt/vaiku_sveikatos_stiprinimas/sveikata_stiprinanti_mokykla/kaip_tapti_sveikata_stiprinancia_mokykla.html

Daugiau informacijos:

http://www.smlpc.lt/index.php?lang=1&sid=111

 


Aktyvios mokyklos modelio kūrimas mokyklų bendruomenėms atveria plačias galimybes ne tik pagerinti fizinio ugdymo pamokas bei sukurti tam palankią aplinką, bet ir pakeisti visą mokyklos gyvenimą, t. y. skatinti visus proceso dalyvius imtis fizinio aktyvumo veiksmų visą dieną, ieškoti naujų netradicinių būdų fiziniam aktyvumui išreikšti bei įtraukti į šią veiklą partnerius.

Aktyvi mokykla – mokykla, kurioje išskirtinis dėmesys skiriamas mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, kuriant fiziniam aktyvumui palankią mokyklos aplinką ir integruojant fizinį aktyvumą į kasdienį mokyklos gyvenimą.

Kodėl aktyvi mokykla?

 • Mokykla, pripažinta aktyvia mokykla, savo bendruomenei praneša, kad joje yra skatinamas mokinių fizinis aktyvumas visą dieną (kelyje į mokyklą ir iš jos, kūno kultūros pamokų metu, per pertraukas, būreliuose, lauke, laisvalaikiu).
 • Šioje mokykloje trumpinamas pasyvaus sėdėjimo laikas.
 • Keliamas kūno kultūros pamokų prestižas diegiant vaikams patrauklų, įtraukiantį, suteikiantį žinių, didinantį fizinį pajėgumą ir keliantį teigiamas emocijas kūno kultūros pamokų turinį.
 • Skatinamas fizinis aktyvumas po pamokų ir per atostogas.
 • Kuriama fizinė aplinka, skatinanti fizinį aktyvumą ir formuojanti fizinės veiklos visiems kultūrą.
 • Stengiamasi įtraukti į fizinio aktyvumo veiklą visą mokyklos bendruomenę ir partnerius.
 • Fizinis aktyvumas tampa neatsiejama kasdiene veikla.

Aktyvi mokykla veikia 5 veiklos srityse:

Kiekviena veiklos sritis dera tarpusavyje ir yra nukreipta į visos mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimo veiklos palaikymą bei jos didinimą ateityje.

AKTYVIŲ MOKYKLŲ SĄRAŠAS (Atnaujinta 2021 m. sausio 28 d.)

Rokiškio rajono savivaldybė
Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“ Jaunystės g. 15, Rokiškis Tel. (8 458) 52 229 El. p. varpelis@parok.lt
Visagino savivaldybė
nėra

 

Pagrindiniai žingsniai kuriant aktyvią mokyklą čia

 http://www.smlpc.lt/lt/vaiku_sveikatos_stiprinimas/aktyvi_mokykla/pagrindiniai_zingsniai_kuriant_aktyvia_mokykla.html

 
 Renginiai

Sąrašas

 http://www.smlpc.lt/media/image/Naujienoms/2017%20metai/Vaiku%20sveikata/AM_SARASAS_2021_01_28.pdf

Simbolika

Aktyvios mokyklos logo

Plakatas

 

Skip to content