Menu Close

Bazinių savižudybių prevencijos mokymai

BAZINIAI SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMAI

Įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-2298 „Dėl savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Bazinių mokymų tikslas – išmokyti gyventojus atpažinti savižudybės rizikos ženklus, tinkamai į juos reaguoti ir suteikti informacijos apie galimą psichologinę pagalbą.

Baziniai mokymai skirti asmenims nuo 16 metų amžiaus.

Bazinių mokymų trukmė – ne mažiau kaip 3 valandos, iš kurių bent 1 valanda yra skiriama praktiniams įgūdžiams formuoti ir tobulinti.

Baziniai mokymai vykdomi ne mažiau kaip 10 asmenų grupei. Grupės sudėtį formuoja instruktorių komanda, kuri veda mokymus.

 

Bazinius savižudybės prevencijos mokymus savivaldybės gyventojams organizuoja ir vykdo Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (Rokiškio raj. sav., Visagino sav.).

 

Bazinių savižudybių prevencijos mokymų programą sudaro šios temos:

  1. Mitai ir faktai apie savižudybes. Savižudybės rizikos ženklai ir jų atpažinimas.
  2. Ryšio su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu užmezgimo pagrindai. Emocinės paramos teikimas ir svarba.
  3. Pagalbos teikėjų vaidmuo ir identifikavimas bendruomenėje (vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-859 „Dėl Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Psichologinės pagalbos galimybės Lietuvoje.
  4. Praktinis situacijų modeliavimas ir įgūdžių formavimas bei tobulinimas: savižudybės rizikos ženklų atpažinimo, ryšio užmezgimo su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu, ir nukreipimo pagalbai.

 

Registracija el. paštu

info@rsveikata.lt (Rokiškio rajono savivaldybė)

visaginas@rsveikata.lt (Visagino savivaldybė)

Skip to content