Menu Close

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ GEBĖJIMŲ VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE STIPRINIMO PROGRAMA

Kviečiame Rokiškio rajono, Kupiškio rajono ir Visagino savivaldybės mokytojus, mokytojų padėjėjus, socialinius pedagogus, psichologus, psichologų asistentus, logopedus, tiflopedagogus, surdopedagogus, visuomenės sveikatos specialistus, mokyklos administracijos darbuotojus dalyvauti programoje. 

Trumpas gebėjimų stiprinimo programos aprašymas:

 • Gebėjimų stiprinimo trukmė – 32 valandos;
 • Gebėjimų stiprinimas bus vykdomas nuo 2019 m. rugsėjo 2
  d., 4–8 mėnesius rengiant konsultacijas mokyklos bendruomenei ne rečiau kaip
  vieną kartą per mėnesį;
 • Vienos konsultacijos trukmė – ne mažiau kaip 2
  valandos;
 • Gebėjimų stiprinimas bus vykdomas iki 12 mokyklos
  bendruomenės narių grupei;

Gebėjimų stiprinimo konsultacijas teiks psichologas ir socialinis
pedagogas.

Registracija el. paštu

info@rsveikata.lt (Rokiškio rajono savivaldybė)

visaginasvsb@gmail.com (Visagino savivaldybė)

nejustita@gmail.com (Kupiškio rajono savivaldybė)

Registracijoje prašome nurodyti dalyvių skaičių ir dalyvių duomenis (vardas, pavardė, pareigos) bei pateikti trumpą aprašymą su aktualiomis mokyklos problemomis psichikos sveikatos srityje.

Dydžio keitimas
Kontrasto keitimas