Menu Close

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.  (LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMAS 2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-904).


ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2024-2026 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2024-2026 metų korupcijos prevencijos programos ir 2024-2026 metų korupcijos programos priemonių plano patvirtinimo


Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 – 2019 m. korupcijos programa ir 2017-2019 m. korupcijos programos priemonių planas

V-90 KORUPCIJA

2017 m. Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017-2019 metais korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaitos:

2017 m. korupcijos ataskaita I ketv.

2017 m. korupcijos ataskaita II ketv. –

2017 m. korupcijos ataskaita III ketv.

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2014 – 2016 m. korupcijos programa ir 2014-2016 m. korupcijos programos priemonių planas

V-53 KORUPCIJA

2015 m. Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2014-2016 metais korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaitos:

2015 m. korupcijos ataskaita I ketv.

2015 m. korupcijos ataskaita II ketv.

2015 m. korupcijos ataskaita III ketv.

2015 m. korupcijos ataskaita IV ketv.

2016 m. korupcijos ataskaita I ketv.

2016 m. korupcijos ataskaita II ketv.

2016 m. korupcijos ataskaita III ketv.

2016 m. korupcijos ataskaita IV ketv.

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) yra suinteresuotas, kad teikiant visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veiklų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą).

Už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus yra numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.

Į Biurą gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie Biuro darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas.

Asmuo, Biure atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, yra visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Agnė Dubakienė. Apie Biuro darbuotojų neteisėtus veiksmus prašome pranešti tel. +37062780279 arba el. paštu a.dubakiene@rsveikata.lt Anonimiškumą garantuojame.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Apie korupcinio pobūdžio veiklas taip pat galite pranešti: LR sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui, tel. (8 5) 266 149 arba Specialiųjų tyrimų tarnybai, tel. (8 5) 266 3333 arba internetu.

Jūsų pasiūlymus ir pastabas Biuras kviečia teikti el. paštu info@rsveikata.lt, kaip mažinti administracinę naštą, korupciją ar kitaip tobulinti įstaigos darbą.

Skip to content