Menu Close

Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos

PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS

Psichologinės konsultacijos, tai efektyvus, mokslu pagrįstas metodas padedantis atpažinti ir spręsti asmenines, išgyvenimus sukėlusias, problemas ar gyvenimiškus sunkumus veikiančius kasdienį funkcionavimą ir gyvenimo kokybę. Psichologinės konsultacijos yra tinkamas būdas atgauti psichologinę pusiausvyrą sukrėtus netikėtam įvykiui ar siekiant stiprinti savęs pažinimą/ supratimą. Taip pat, kai reikia pasitarti ar reikalinga tolimesnė psichoterapinė, psichiatrinė pagalba.

Esant pageidavimui psichologinės konsultacijos gali būti teikiamos anonimiškai.  

Paslaugos individualiai: 

  • Paslaugos teikiamos asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos rizikos veiksniai dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų (skyrybos, darbo netekimas, finansiniai sunkumai, artimo žmogaus netektis, konfliktiniai santykiai šeimoje ar darbe, sunki artimo žmogaus liga ir kita). Šių paslaugų teikimo metu siekiama padėti asmenims rasti psichikos sveikatos rizikos veiksnius sukeliančių problemų sprendimo būdus, išmokyti konkrečių technikų ir (ar) metodų šioms problemoms spręsti, padėti apsibrėžti tikslus ir veiksmų seką siekiant tikslų, skatinti savęs pažinimą ir asmenybės augimą.

———–

Paslaugos grupėms (ne daugiau kaip 12 asmenų, praktinių užsiėmimų trukmė negali būti trumpesnė nei 6 valandos (1 valanda = 60 minučių):

  • asmeninių įgūdžių tobulinimo užsiėmimai psichologiniam atsparumui ugdyti (streso valdymo praktiniai užsiėmimai, emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktiniai užsiėmimai, kita);
  • psichikos sveikatos raštingumo didinimo edukaciniai užsiėmimai (užsiėmimai, skirti įgyti žinių ir (ar) keisti nuostatas apie psichikos sveikatą, psichikos sveikatos rizikos veiksnius, pagalbos sau būdus bei profesionalios pagalbos prieinamumą);
  • emocinės paramos teikimo užsiėmimai (savitarpio pagalbos grupės, grupinės psichologinės konsultacijos);
  • kiti psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinantys praktiniai užsiėmimai.

 

Tvarkos aprašas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/979a1521d57c11ea8f4ce1816a470b26?jfwid=-n9kwhfqiv

 

Skip to content