Menu Close

Užkrečiamųjų ligų prevencijos skatinimas ir supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas

2023 m. siūlomos užkrečiamųjų ligų prevencijos ir supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms paslaugos temos:

  1. Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas.
  2. Peršalimas ir gripas.
  3. Koronaviruso infekcija.
  4. Rankų higienos svarba užkrečiamųjų ligų ir parazitinių ligų prevencijoje
  5. Erkės ir jų platinamos ligos, kaip jų išvengti
  6. Per maistą plintančios infekcijos ir jų profilaktika

 

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ĮSAK-2680 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17.13 p. planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją

http://hi.lt/lt/visuomenes-supratimo-apie-antibiotikus-didinimas.html

http://hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Rekomendacijos/Tinkamas_antibiotiku_vartojimas_.pdf 

Medžiaga mokytojams ir mokiniams – Higienos institutas
http://www.e-bug.eu (skirta mokytojams, tėvams bendruomenių lyderiams, siekiant edukuoti vaikus infekcijų prevencijos srityje)

 

Skip to content