Menu Close

Priklausomybių konsultantų paslaugų teikimas

PRIKLAUSOMYBĖS KONSULTAVIMO PASLAUGŲ RIZIKINGAI IR ŽALINGAI ALKOHOLĮ VARTOJANTIEMS ASMENIMS TEIKIMAS

Rokiškio rajono savivaldybės gyventojams, Visagino savivaldybės gyventojams 

Priklausomybės konsultavimo paslaugos – priemonių, kuriomis teikiant individualias ir (ar) grupines konsultacijas siekiama padėti alkoholį vartojantiems asmenims mažinti vartojimą ar visai atsisakyti alkoholio, mažinti alkoholio vartojimo keliamą žalą asmeniui ir visuomenei, įskaitant alkoholį vartojančių asmenų šeimos narių konsultavimą dėl alkoholį vartojančio asmens keliamų problemų sprendimo būdų, visuma.

Alkoholį vartojančio asmens pageidavimu priklausomybės konsultavimo paslaugos gali būti teikiamos anonimiškai.

Priklausomybės konsultavimo paslaugų teikimas alkoholį vartojantiems asmenims turi būti grindžiamas abipuse pagarba, tarpusavio supratimu ir susitarimu.

Teisės aktas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8bb6da11b4ca11e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=q8i88lp51

Skip to content