Menu Close

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro struktūros schema

Vizija – Sukurti tinkamą aplinką visapusiškai žmonių sveikatai Rokiškio rajono bendruomenėje. Šios aplinkos kūrimas yra aktyvus procesas, kuriame turi dalyvauti kiekvienas iš mūsų.

Misija – Teikti kokybiškas sveikatinimo paslaugas (organizuoti privalomąjį sveikatos mokymą), nuosekliai stebėti bendruomenėje vykstančius su sveikata susijusius pokyčius (vykdyti visuomenės sveikatos pokyčių stebėseną bendruomenėje), efektyviai koordinuoti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veiklą ugdymo įstaigose bei aktyviai dalyvauti rajono savivaldybės sveikatos strategijos formavime.

Tikslas – Padėti žmonėms pasirinkti jiems patiems tinkamą būdą, kuris padėtų išsaugoti sveikatą.

Skip to content