Menu Close

Programos

1. Ankstyvosios intervencijos programa

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatos numato, kad teismo ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas) už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 71, 73, 74, 80, 346, 481, 484, 485 ir 487 straipsniuose numatytus administracinius nusižengimus gali skirti administracinio poveikio priemonę – įpareigojimą dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros programose, jei asmuo sutinka. LRV 2017 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 743 „Dėl Įpareigojimo dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos ir sveikatos priežiūros programose (kursuose) vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Įpareigojimo dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros programose (kursuose) vykdymo tvarkos aprašą, kuris reglamentuoja alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros programų (kursų) vykdymą ir apmokėjimą asmenims. Taip sudaryta galimybė asmenims, už išvardytuose straipsniuose numatytus administracinius nusižengimus, pasirinkti dalyvavimą prevencinėse programose arba kreiptis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo. LR sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 18 d įsakymu Nr. V-60/V-39 „Dėl Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašas. 2018 m. Lietuvos Respublikos SAM išleido Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento parengtas metodines rekomendacijas ankstyvosios intervencijos programai vykdyti.

2. Nemokamos priklausomybių konsultantų paslaugos

Veikla įgyvendinama vadovaujantis:

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-09-07 d. įsakymu Nr. V-989 „Dėl priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-09-07 d. įsakymu Nr. V-990 „Dėl priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo neformaliojo mokymo programų derinimo ir priklausomybės konsultavimo paslaugas norinčių teikti asmenų išklausytų kitų mokymų atitikties apraše nustatytiems mokymo programų reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas (PSKD) įmonių darbuotojams

Veikla įgyvendinama vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-590 “Dėl psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo”.

4. Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo programa 

Veikla įgyvendinama vadovaujantis:
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 30 d.  įsakymu Nr. Nr. V-523 “Dėl bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Dydžio keitimas
Kontrasto keitimas