Menu Close

Ankstyvosios intervencijos programa

Kviečiame dalyvauti ankstyvosios intervencijos programoje

 

Teisės aktas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/28dcd7c100e611e8a2469c61d7bb0a92?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=b7e6f8f6-0f63-4ab9-9ef0-fd2b9d48d441

Ankstyvosios intervencijos programa (toliau – Programa) – tai planingų ir sistemingų priemonių visuma, skirta eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas nepilnamečiams asmenims nuo 14 m. (vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi, tačiau pasižymi rizikinga elgsena).

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ankstyvosios intervencijos programa yra pagrįsta nuostata, kad pastebėjus psichoaktyviąsias medžiagas vartojantį asmenį, svarbu laiku reaguoti, t.y. pasiūlyti jam ankstyvosios intervencijos paslaugas, nukreipti dalyvauti ankstyvosios intervencijos programoje. Jei jaunas žmogus vartoja psichoaktyviąsias medžiagas – tai įspėjimas, kad jam reikia pagalbos formuojant atsakingą požiūrį į minėtų medžiagų vartojimą, dėl to kylančias neigiamas pasekmes ir tolesnį savo gyvenimą. Vienas iš tokios pagalbos būdų – ankstyvosios intervencijos programa – šių žmonių informavimas bei vietos, kur jie galėtų susiburti ir analizuoti savo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą bei galimus iškylančių problemų sprendimų būdus, suteikimas.

Programos tikslinė grupė yra Rokiškio rajono savivaldybės, Kupiškio rajono savivaldybės ir Visagino savivaldybės nepilnamečiai vaikai nuo 14 metų, kurie dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pateko į policijos, teismų, mokyklos ar darbovietės akiratį. Galimi ir tokie patekimo į ankstyvosios intervencijos programą būdai, kaip asmens sveikatos specialistų nukreipimas, jauno asmens arba jo tėvų prašymu ir t.t.

Į programą nepriimami asmenys, turintys išreikštų priklausomybės požymių, nes programa nesusijusi su priklausomybės ligų gydymu, o tik padeda keisti jaunų asmenų požiūrį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą.

Programa yra trumpalaikė, ją sudaro pradinis pokalbis ir grupiniai užsiėmimai, kurių bendra trukmė – 8 valandos. Programos dalyvių grupė gali būti sudaryta nuo 6 iki 12 asmenų.

Ankstyvosios intervencijos programą veda Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos specialistai (toliau – VSB), dalyvavę Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro organizuotose mokymuose.

Paslaugos tikslas – suteikti nepilnamečiams (nuo 14 metų amžiaus), kurie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, t. y. eksperimentatoriams ir nereguliariems psichoaktyviųjų medžiagų vartotojams, ankstyvosios intervencijos paslaugas ir taip užkirsti kelią jauniems asmenims tapti priklausomiems nuo minėtų medžiagų vartojimo.

Asmuo, ketinantis dalyvauti Programoje savanoriškai arba įpareigotas (teismo ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas) už Administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus; savivaldybės administracijos direktorius, kai savivaldybės Rokiškio rajono savivaldybės, Kupiškio rajono savivaldybės arba Visagino savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) siūlymu asmeniui yra skirta vaiko minimalios priežiūros priemonė ir kartu įpareigojimas dalyvauti Programoje), registruojasi pats arba jį registruoja jo atstovai pagal įstatymą. El. pašto adresas registracijai info@rsveikata.lt

Ankstyvosios intervencijos programos temos:

* Pradinis pokalbis

* Užsiėmimas nr. 1 „Susipažinimas, teisiniai aspektai ir žinios apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą“

* Užsiėmimas nr. 2 „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumai ir priklausomybės vystymasis“

* Užsiėmimas nr. 3 „Rizikos ir apsauginiai veiksniai“

* Užsiėmimas nr. 4 „Praktiniai patarimai, kaip keisti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, galimybės gauti reikiamą pagalbą ir paramą“

* Baigiamasis pokalbis

Dalyvavimas programoje nemokamas ir konfidencialus!

Daugiau informacijos: https://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvoji-intervencija

Registracija el. paštu arba telefonu

Tel. 8 458 52055
info@rsveikata.lt (Rokiškio rajono savivaldybė)

Tel. 8 619 52289,
visaginasvsb@gmail.com (Visagino savivaldybė)

rvsbkupiskis@gmail.com (Kupiškio rajono savivaldybė)

Dydžio keitimas
Kontrasto keitimas