Menu Close

Ankstyvosios intervencijos programa

Ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams

Teisės aktas

Programa taikoma rizikingos elgsenos asmenims nuo 12 iki 18 metų, kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi (toliau – asmenys).

Asmuo gali būti įpareigotas dalyvauti Programoje arba savanoriškai kreiptis dėl dalyvavimo Programoje.

Asmenį dalyvauti Programoje gali įpareigoti:

1. teismas ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas) už Administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus;

2. savivaldybės meras, kai savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos siūlymu asmeniui yra skirta vaiko minimalios priežiūros priemonė.

 

Norintys dalyvauti Programoje prašome kreiptis pas visuomenes sveikatos specialistą savo ugdymo įstaigoje (mokykloje). 

 

Daugiau informacijos: https://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvoji-intervencija

Registracija el. paštu arba telefonu

Tel. 8 458 52055
info@rsveikata.lt (Rokiškio rajono savivaldybė)

Tel. 8 619 52289,
visaginas@rsveikata.lt (Visagino savivaldybė)

Skip to content