Menu Close

Ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams

Ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams

 

Teisės aktas

Programa taikoma rizikingos elgsenos nepilnamečiams asmenims nuo 14 metų, kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi (toliau – asmenys).

Asmuo gali būti įpareigotas dalyvauti Programoje arba savanoriškai kreiptis dėl dalyvavimo Programoje

Asmenį dalyvauti Programoje gali  įpareigoti:

  • teismas ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas) už Administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus;
  • savivaldybės administracijos direktorius, kai savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos siūlymu asmeniui yra skirta vaiko minimalios priežiūros priemonė.

Asmuo, ketinantis dalyvauti Programoje, registruojasi pats arba jį registruoja jo atstovai pagal įstatymą Biure, pateikdami asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei užpildydami rašytinį prašymą, kuriame nurodo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ar kitą kontaktinę informaciją ir kokiu būdu pageidauja būti informuoti apie Programos vykdymo laiką ir vietą.

 

 

Daugiau informacijos: https://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvoji-intervencija

Registracija el. paštu arba telefonu

Tel. 8 458 52055
info@rsveikata.lt (Rokiškio rajono savivaldybė)

Tel. 8 619 52289,
visaginas@rsveikata.lt (Visagino savivaldybė)

kupiskis@rsveikata.lt (Kupiškio rajono savivaldybė)

Dydžio keitimas
Kontrasto keitimas