Menu Close

Projektas “Rokiškio rajono, Kupiškio rajono ir Visagino savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas”

2021 m. kovo 23 d. buvo pasirašyta sutartis vykdyti projektą Nr. LT03-2-SAM-K01-004 Rokiškio rajono, Kupiškio rajono ir Visagino savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas. Projektą numatyta įgyvendinti iki 2023 m. kovo 23 d.

Apie projektą

Labai svarbu ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams bei jaunimui užtikrinti geriausią gyvenimo pradžią, nes tinkamiausias laikas prisidėti prie sveikatos skirtumų (netolygumų) mažinimo ir sveikatinimo rezultatų gerinimo yra ankstyvoje vaikystėje arba mokykliniu laikotarpiu. Vaikų bei paauglių sveikatos priežiūros ugdymo įstaigose kokybės gerinimas ir sveikos gyvensenos įgūdžių gerinimas ikimokykliniame, mokykliniame amžiuje yra kur kas naudingesnis nei vėlesnės intervencinės priemonės.

Tikslinė projekto grupė: vaikai ir jaunimas projekto teritorijų apimties regionuose (Rokiškio rajonas, Kupiškio rajonas, Visagino savivaldybė).

Projektas bus įgyvendinamas Rokiškyje, Visagine ir Kupiškyje. Kadangi projektą įgyvendins vietos lygmens organizacijos, padidės galimybės šalinti sveikatos priežiūros skirtumus, nes vietos institucijos geriausiai žino vietos tikslinių grupių (ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų bei jaunimo) problemas, poreikius ir gali užtikrinti jų sveikatos įgūdžių, žinių, gebėjimų stiprinimą.

Projekto tikslas: prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas, gerinant ugdymo įstaigose teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams bei jaunimui Rokiškio, Kupiškio rajonuose ir Visagino savivaldybėje.

Viena iš būtinų sąlygų siekiant, kad Lietuvos ekonomika taptų pažangia, tvaria, integracine ir būtų skatinamas ekonomikos augimas – gera gyventojų sveikata. Projekto įgyvendinimas reikšmingai prisidės prie vienos iš nacionalinių sveikatos apsaugos strateginių tikslų siekimo – rūpintis vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimu.

Siekiant įgyvendinti šį tikslą, būtina:

  1. Pagerinti suteiktas paslaugas tiesioginiams jų gavėjams;
  2. Apmokyti specialistus, gebančius atpažinti vaikų ir jaunimo, patiriančio patyčias ir (arba) psichosocialines problemas atvejus bei kaip juos spręsti;
  3. Padidinti specialistų, teikiančių paslaugas vaikams ir (arba) jaunimui skaičių;
  4. Padidinti ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų skaičių, kuriuose bus teikiamos patobulintos paslaugos vaikams.

Ketinama suremontuoti ir aprūpinti būtinomis sveikatos priežiūros paslaugomis 38 sveikatos priežiūros kabinetus Rokiškio, Visagino ir Kupiškio regionų ugdymo įstaigose: 15 kabinetų ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose Rokiškio rajone, 11 kabinetų ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose Visagino savivaldybėje ir 9 kabinetai ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose Kupiškio rajone.

Šiuo metu didžiausi netolygumai jaučiami tarp teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų mieste ir kaimo vietovėse, todėl projekto metu regionuose esančių ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros kabinetus aprūpinus visa reikiama įranga bei priemonėmis, atotrūkis tarp kaimo ir miesto mažės. Projekto metu įsigyta įranga ir priemonės prisidės prie sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo ugdymo įstaigose. Tokiu būdu gerės vienos iš labiausiai pažeidžiamų visuomenės dalių – vaikų ir jaunimo sveikata bei sveikos gyvensenos įgūdžiai.

Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma: projektui įgyvendinti skiriama iki 218 596,00 eurų, iš kurių iki 185 806,60 eurų yra mechanizmų lėšos ir iki 32 789,40 eurų yra bendrojo finansavimo lėšos.

Daugiau informacijos rasite: www.sveikatoskabinetai.lt

 

Dydžio keitimas
Kontrasto keitimas