Menu Close

Sveikatos statistika Rokiškio rajone

2015 m. tyrimo duomenys apie sveikatos priežiūros paslaugų kokybę
2015 m. spalio 14 d.
Rokiškis

           Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (VSB) š.m. rugsėjo – spalio mėnesį vykdė anoniminę anketinę apklausą Rokiškio rajono savivaldybėje, kuria buvo siekiama nustatyti, kaip pacientai vertina sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.
        Anketą sudarė 10 klausimų. Buvo išdalinta 500 anketų, sugrįžo  445 anketos. Anketos buvo platinamos: Rokiškio mieste, Juodupės miestelyje, Skemų, Obelių, Degsnių, Žiobiškio, Laibgalių ir kt. kaimuose, aplausiant įvairiaus amžiaus rajono gyventojus.
        Informacija apie vykstančią anketinę apklausą buvo skelbiama rajono laikraštyje, internetinėje svetainėje www.rsveikata.lt, biuro facebook paskyroje ir informacijos stende. Rezultatai bus pateikti biuro internetinėje svetainėje, 2015 m. veiklos ataskaitoje ir spaudoje.

Visą tyrimą rasite čia:

2015 M. Apklausos duomenys

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATA 2014 M.
Demografinė situacija. 2014 m. Rokiškio rajone gyveno 32470 gyventojai, iš jų 5168 vaikai (0-17m.), suaugusiųjų 27302. Lyginant gyventojų skaičių su 2013 m. (33434) stebimas gyventojų mažėjimas 964 žmonėmis mažiau. 2014 m. Rokiškio rajono savivaldybėje gimė 270 naujagimių, mirė 628 gyventojai. Natūralus gyventojų prieaugis 2014 m. yra neigiamas (-358). 2014m. Rokiškio savivaldybėje buvo registruotos 197 santuokos ir 97 ištuokos.
Mirtingumo rodikliai. 2014 m. Rokiškio savivaldybėje mirė 628 žmonės. Registruotas didesnis vyrų mirtingumas nei moterų ( vyrų – 321, moterų – 307). Nagrinėjant mirties priežasčių struktūrą Rokiškio savivaldybėje 2014 m. daugiausia mirties atvejų buvo užregistruota dėl kraujotakos sistemos ligų 385, didesnis mirtingumas dėl šios ligos buvo moterų tarpe (218) lyginant su vyrais (167). Antroje vietoje pagal mirtingumą, mirtys nuo piktybinių navikų 123. Dėl šios ligos 2014 m. mirė 70 vyrų ir 53 moterys. Trečiojoje vietoje – išorinės mirties priežastys 37 gyventojai. Didžiausią mirtingumo dalį pagal išorines mirties priežastis sudarė tyčiniai susižalojimai (savižudybės) 13. Pasikėsinimai nusižudyti- 4, paskendimai – 4, apsinuodijimai alkoholiu – 4, transporto įvykiuose žuvo – 2 žmonės.
Sveikatos rodikliai. 2014 m. Rokiškio rajono savivaldybėje užregistruota 79191 susirgimų. Iš jų 30100 naujai užregistruoti susirgimai. Analizuojant bendro sergamumo situaciją paaiškėjo, 2014m. Rokiškio rajono savivaldybėje didžiausias sergamumas registruotas kraujotakos sistemos ligomis 9079 (279/1000 gyv.). Antroje vietoje pagal sergamumą yra kvėpavimo sistemos ligos 6884 (212/1000gyv.). Trečioje vietoje sergamumas jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligomis 6009 (185,1/1000gyv.). Sergamumas endokrininėmis sistemos ligomis 4259 (1312/1000gyv.)., akių ligomis- 4126(127,1/1000gyv.)., urogenitalinės sistemos ligos- 3949 (121,6/1000gyv.)., virškinimo sistemos ligos- 3735 (115/1000gyv.)., nervų sistemos ligos – 3326(102,4/1000gyv.).
Vaikų sveikatos rodikliai. 2014 m. Rokiškio rajono savivaldybėje bendras vaikų (0-17 metų) sergamumas 16825 siekia 3255,6/1000 vaikų. Analizuojant 2014 m. vaikų sergamumo įvairiomis ligomis struktūrą, didžiausias sergamumas Rokiškio rajono savivaldybėje stebimas kvėpavimo sistemos ligomis 562/1000 vaikų. Antroje vietoje pagal vaikų sergamumą atsidūrė sergamumas akių ligomis 178,4/1000 vaikų ir sergamumas jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligomis 178,6/1000 vaikų. Trečioje vietoje- virškinimo sistemos ligos 172,8/1000 vaikų. Taip pat nemažas sergamumas vaikų tarpe yra nuo traumų ir kitų išorinių priežasčių 156,6/1000 vaikų ir 152,7/1000 vaikų sergančių infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis.
Fizinė aplinka. Rokiškio rajono savivaldybėje nuolat vykdoma maudymosi vietų vandens kokybės stebėsena 3 vandens telkiniai: Rokiškio ežeras, Vyžuonos ežeras, Sartų ežeras. 2015 m. maudymosi vietose paimtų mėginių, viršijančių maudymosi sezonu galiojančias mikrobiologinių parametrų normas nenustatyta.
Sveikatos priežiūros sistema. 2014 m. Rokiškio rajono savivaldybėje dirbo 89 (27,6/10000gyv.) gydytojai. Odontologų skaičius Rokiškio savivaldybėje 2014 m. išliko toks pat 30 (93/10000 gyv.). 2014m. slaugytojų (įskaitant ir akušerius) skaičius Rokiškio savivaldybėje buvo 406 (126,1/10000gyv.). Rokiškio savivaldybėje stacionaro lovų skaičius išliko nepakitęs 590 lovų. Per 2014m. registruotas 231930 gyv. apsilankymų pas gydytojus skaičius, tai sudaro 7,14 apsilankymų skaičius vienam gyventojui. Rokiškio savivaldybėje asmenų, kuriems suteikta greitoji medicinos pagalba, skaičius 2014m. 6824 žmonėms. Vaikams, kuriems suteikta greitoji medicinos pagalba, skaičius 385, tai sudaro 5,6 proc.
Parengė: Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Dovilė Černiauskienė
Dydžio keitimas
Kontrasto keitimas