Menu Close

VISUOMENĖS SVEIKATOS ATASKAITOS 

Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita yra  vertingas dokumentas, padedantis savivaldybių politikos formuotojams susidaryti vaizdą apie savivaldybėje vyraujančias problemas. Higienos institutas kiekvienais metais vertina pateiktų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų kokybinius aspektus ir rengia suvestinę ataskaitą.

Visuomenės sveikatos stebėsena – tai tęstinis, sistemingai atliekamas su sveikata susijusių ir planuoti, įgyvendinti bei visuomenės sveikatos praktikai vertinti reikalingų duomenų rinkimas, analizė ir interpretavimas (Pasaulio Sveikatos Organizacija, toliau – PSO).

Stebėsena atlieka kelias itin svarbias funkcijas:

· veikia kaip ankstyvo perspėjimo sistema, įspėjanti apie galimai artėjančias su sveikata susijusias kritines padėtis;

· aprašo ir pagrindžia intervencijos poveikį arba seka progresą judant link išsikeltų tikslų;

· seka ir analizuoja sveikatos problemų epidemiologiją, kuri leidžia nustatyti prioritetus, informuoti politikos formuotojus, taip konstruojant visuomenės sveikatos politiką bei strategiją.

Siekiant situaciją savivaldybėje palyginti su bendra padėtimi Lietuvoje, apskaičiuojamas Lietuvos vidurkis ir kiekvienos savivaldybės santykis su juo (𝑆𝑎𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑑𝑦𝑏ė𝑠 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑘𝑙𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑖𝑘š𝑚ė /𝐿𝑖𝑒𝑡𝑢𝑣𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑑𝑢𝑟𝑘𝑖𝑠). Apskaičiavus šias reikšmes, 60 Lietuvos savivaldybių suskirstomos kvintilėmis (į penkias lygias grupes po 12 savivaldybių).

Ataskaitos parengiamos naudojant oficialius statistikos šaltinius. Ataskaitoje yra įvertinti savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodikliai, bei išanalizuotos 3 prioritetinės savivaldybės visuomenės sveikatos problemos (išsamiau). Išvados ir rekomendacijos yra itin svarbi ataskaitos dalis, kurioje yra trumpai, keliais punktais pateikti svarbiausi teiginiai, apibendrinantys ataskaitos turinį, bei pateikiamos rekomendacijos.

Dydžio keitimas
Kontrasto keitimas