Menu Close

Aktyvi mokykla

Aktyvios mokyklos modelio kūrimas mokyklų bendruomenėms atveria plačias galimybes ne tik pagerinti fizinio ugdymo pamokas bei sukurti tam palankią aplinką, bet ir pakeisti visą mokyklos gyvenimą, t. y. skatinti visus proceso dalyvius imtis fizinio aktyvumo veiksmų visą dieną, ieškoti naujų netradicinių būdų fiziniam aktyvumui išreikšti bei įtraukti į šią veiklą partnerius.

Aktyvi mokykla – mokykla, kurioje išskirtinis dėmesys skiriamas mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, kuriant fiziniam aktyvumui palankią mokyklos aplinką ir integruojant fizinį aktyvumą į kasdienį mokyklos gyvenimą.

Kodėl aktyvi mokykla?

  • Mokykla, pripažinta aktyvia mokykla, savo bendruomenei praneša, kad joje yra skatinamas mokinių fizinis aktyvumas visą dieną (kelyje į mokyklą ir iš jos, kūno kultūros pamokų metu, per pertraukas, būreliuose, lauke, laisvalaikiu).
  • Šioje mokykloje trumpinamas pasyvaus sėdėjimo laikas.
  • Keliamas kūno kultūros pamokų prestižas diegiant vaikams patrauklų, įtraukiantį, suteikiantį žinių, didinantį fizinį pajėgumą ir keliantį teigiamas emocijas kūno kultūros pamokų turinį.
  • Skatinamas fizinis aktyvumas po pamokų ir per atostogas.
  • Kuriama fizinė aplinka, skatinanti fizinį aktyvumą ir formuojanti fizinės veiklos visiems kultūrą.
  • Stengiamasi įtraukti į fizinio aktyvumo veiklą visą mokyklos bendruomenę ir partnerius.
  • Fizinis aktyvumas tampa neatsiejama kasdiene veikla.

Aktyvi mokykla veikia 5 veiklos srityse:

Kiekviena veiklos sritis dera tarpusavyje ir yra nukreipta į visos mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimo veiklos palaikymą bei jos didinimą ateityje.

 

AKTYVIŲ MOKYKLŲ SĄRAŠAS (Atnaujinta 2021 m. sausio 28 d.)

Rokiškio rajono savivaldybė
Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“ Jaunystės g. 15, Rokiškis Tel. (8 458) 52 229 El. p. varpelis@parok.lt
Visagino savivaldybė
nėra
Kupiškio rajono savivaldybė
nėra

 

Pagrindiniai žingsniai kuriant aktyvią mokyklą čia

 http://www.smlpc.lt/lt/vaiku_sveikatos_stiprinimas/aktyvi_mokykla/pagrindiniai_zingsniai_kuriant_aktyvia_mokykla.html

 
 Renginiai

Sąrašas

 http://www.smlpc.lt/media/image/Naujienoms/2017%20metai/Vaiku%20sveikata/AM_SARASAS_2021_01_28.pdf

 

Simbolika

Aktyvios mokyklos logo

Plakatas

Veiklą reglamentuojantys dokumentai čia http://www.smlpc.lt/lt/vaiku_sveikatos_stiprinimas/aktyvi_mokykla/aktyviu_mokyklu_veikla_reglamentuojantys_dokumentai.html

Skip to content