Menu Close

Projektas “Vaikų sveikos gyvensenos skatinimas Visagino savivaldybėje” (Nr. 08.4.2.-ESFA-R-630-91-0001)

Projekto vykdytojas – Visagino savivaldybės administracija
Projekto partneris – Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Projekto tikslas – skatinti Visagino savivaldybės gyvenančių vaikų sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą.
Veikla – Informaciniai seminarai Visagino vaikų lopšelių-darželių 5-7 metų auklėtiniams.
Temos:
1. Sveika mityba;
2. Fizinis aktyvumas;
3. Asmens higienos užtikrinimas.

Skip to content