Menu Close

Kupiškio savivaldybėje maudyklų vanduo švarus, maudytis galima

Birželio 20 d. buvo paimti ėminiai ištirti Kupiškio Lėvens upės ir Pyragių (Indubo) ežero maudyklų vandens kokybę. Gauti vandens mikrobiologinių tyrimų rezultatai parodė, kad vandens telkinių kokybė atitinka higienos normos reikalavimus, keliamus maudyklų vandens kokybei, ir nekelia grėsmės žmonių sveikatai. Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens.
Dydžio keitimas
Kontrasto keitimas