Menu Close

Karjera

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ


KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ


VISAGINO SAVIVALDYBĖ

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas

Visuomenės sveikatos stiprinimas Visagino savivaldybėje
Kvalifikacinių reikalavimų aprašas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-918
Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.309572/tZYpqwlfog

Dydžio keitimas
Kontrasto keitimas